Przejdź do treści

lekarz specjalista psychiatrii


porady i leczenie psychiatryczne

Usługi


Porady i leczenie psychiatryczne w gabinecie lekarskim

Czas trwania pierwszej wizyty około 1 godziny w zależności od złożoności problemu i potrzeb indywidualnych

Dla kogo?

Osoby dorosłe doświadczające:

 • przedłużającego się stanu smutku, przygnębienia, niechęci do działania, braku odczuwania radości, zmęczenia
 • napięcia, zamartwiania się, drażliwości, napadów silnego lęku, lęku przed wychodzeniem z domu
 • przymusu sprawdzania i powtarzania pewnych czynności
 • lęku przed kontaktami z innymi ludźmi
 • koszmarów sennych, drażliwości po przeżyciu sytuacji traumatycznej
 • chwiejności nastroju i wahań aktywności życiowej
 • zaburzeń pamięci

Leczenie chorób osób dorosłych:

 • zaburzenia nastroju (depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw), fobia społeczna
 • zaburzenia snu
 • zespoły otępienne (choroba Alzheimera i inne)
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia i inne)
 • zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia adaptacyjne

Nie prowadzę leczenia i terapii osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Co pacjent otrzymuje w ramach wizyty:

 • wywiad z pacjentem i w razie potrzeby z rodziną
 • diagnostyka chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych
 • podejście holistyczne z uwzględnieniem całego stanu zdrowia pacjenta
 • analiza dokumentacji medycznej pacjenta - karty informacyjne leczenia szpitalnego oraz Pogotowia Ratunkowego, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań obrazowych (usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) oraz badań laboratoryjnych, stosowanych przez pacjenta leków i suplementów diety
 • przeprowadzenie testów diagnostycznych w kierunku chorób otępiennych, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu
 • zalecenia co do dalszej diagnostyki
 • psychoedukacja na temat objawów choroby, działania leków, rokowania, spodziewanych korzyści, rehabilitacji
 • posiadam uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane, zwolnień lekarskich, zaświadczeń o stanie zdrowia, skierowań do szpitala i placówek opiekuńczych, zaświadczeń do Sądu Rodzinnego, MOPS

Cena wizyty w gabinecie - 150 zł

O mnie


Jestem Absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Specjalizację odbywałam w Klinikach Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi w następujących oddziałach:

 • Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym
 • Oddziale Zaburzeń Psychotycznych
 • Oddziale Zaburzeń Afektywnych
 • Oddziale Psychiatrii Wieku Podeszłego
 • oddziałach dziennych rehabilitacyjnych

oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Łodzi i Poznania.

Aktualnie prowadzę praktykę lekarską na terenie Poznania. W latach 2013 - 2015 byłam wykładowcą w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kontakt


Przychodnia MP-MEDICAL
Poznań, ul. Marcelińska 96c / 216